Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Groep 1-2-3

 

Wie zijn wij?

Op maandag (1, 2), dinsdag (1, 2, 3) en woensdag (1, 2) staat juf Willeke voor de groep, maandagochtend (3, 4), woensdag (3, 4), donderdag (1, 2, 3) en vrijdag (1, 2, 3) juf Riëlle. Op maandagochtend en woensdag is de groep gesplitst. Groep 3 zit dan samen met groep 4 in een groep. 

Wat doen wij zoal?

De dag beginnen we altijd samen in de kring. We vertellen aan elkaar, luisteren naar een verhaal uit Kind op Maandag en zingen liedjes. Na de kring gaan we aan het werk. Wanneer de leerkracht groep 3 instructie geeft is groep 1 en 2 zelfstandig aan het werk / spelen. Wanneer groep 3 de verwerking maakt, gaat de leerkracht een ronde maken bij groep 1 en 2.

Groep 1 en 2 werken met thema's. Deze thema's komen uit Onderbouwd of wordt samen met de kinderen bedacht. Bij de kiestoren kunnen de kinderen een activiteit kiezen door hun naamkaartje achter een activiteit te hangen. De activiteiten zijn weergegeven met foto's (bv de themahoek, constructiemateriaal, spelletjes uit de kast, knutselen , tekenen, verven, kleien, enz...)
Naast de keuze activiteiten zijn er ook verplichte activiteiten. Dit kan een creatieve opdracht of een spel zijn. Kinderen doen dit samen of met de leerkracht.

Groep 3 kan op het whiteboard zien wat er die dag wordt gedaan. Voor het technisch lezen, spelling en woordenschat wordt de methode Veilig Leren Lezen Kim-versie gebruikt. Voor rekenen is dit de methode Alles Telt, schrijven Pennenstreken. Naast deze basisvakken wordt er ook aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen en Engels. Op dinsdag en donderdagmiddag gaat groep 3 samen met groep 4 en 5 mee naar gym.

Er wordt spelenderwijs aan rekenen of taal gedaan (tellen van hoeveelheden, spelletjes met dobbelstenen, rijmen, gedichtjes opzeggen, prentenboeken voorlezen).
Bij mooi weer wordt er zoveel mogelijk buiten gespeeld. Wanneer het regent wordt er gegymd in het speellokaal.

Tijdens de muziekles wordt er vooral aandacht besteed aan het zingen van liedjes en het dansen / bewegen op muziek. In maart / april / mei worden er muzieklessen gegeven door een docent van Scala.

Elke week wordt er een KiVa les gegeven. De methode KiVa komt uit Finland en betekent leuk /fijn. Het is een methode voor sociaal emotionele vorming. Door schoolbreed uitgebreid stil te staan bij deze lessen maken we er samen een fijne school van.

Er worden jaarlijks diverse uitstapjes gemaakt.

Om het leesplezier te bevorderen wordt er op vrijdagmiddag met groep 1 t/m 8 samen gelezen. In tweetallen worden prentenboeken gelezen, hierbij leest het oudste kind voor aan het jongere kind. Elke maandagmiddag mogen de kinderen een boek uitzoeken in de schoolbieb.

In het kader va Wereld Oriëntatie wordt er onder andere gekeken naar Huisje, boompje, beestje en Koekeloere.

Eten/drinken op school

Ieder kind heeft een eigen kluisje. De jas en tas kunnen hierin worden gestopt. Het eten en drinken voor de ochtendpauze wordt in de bak bij deur gezet. Om half 12 is er pauze voor alle kinderen. Om 12 uur wordt er in de klas geluncht.