Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage voor bijzondere activiteiten

De schoolcommissie int de ouderbijdrage. Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, doen we een beroep op u op de bijdrage te betalen, zodat we activiteiten kunnen bekostigen. Het gaat om activiteiten waarvoor scholen geen bekostiging krijgen vanuit de overheid. In een overeenkomst kunt u aangeven voor welke activiteiten u betaalt. De penningmeester van de schoolcommissie verstuurt jaarlijks de nota’s aan ouders.

Het banknummer is: NL62RABO 03155.00.654 van de Rabobank te Dwingeloo,
t.n.v. cbs De Fontein. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage.

De hoogte van de ouderbijdrage:

  •  groep 1 t/m 5: € 45,00
  •  groep 6 t/m 8: € 55,00