Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Resultaten

We voldoen aan wettelijke doelen en regels

In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen of referentieniveaus aangegeven. Als we een nieuwe methode aanschaffen dan kijken we goed naar de kerndoelen of referentieniveaus, zodat in de methode in elk geval de verplichte leerstof staat. Aan het eind van de basisschool hebben de meeste kinderen de verplichte leerstof gehad.
 

Inzicht in leerprestaties en sociaal emotioneel welzijn

Om kinderen veel te kunnen leren, hebben leerkrachten inzicht en overzicht nodig van de resultaten. We gebruiken hiervoor Parnassys. Gedurende het schooljaar maken de kinderen toetsen die gaan over technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen, wereldoriëntatie. Het sociaal emotioneel welzijn van de kinderen brengen we ook in kaart, want het is belangrijk dat kinderen het fijn hebben op school en zich thuis voelen.
 

Spelenderwijs huiswerk maken

De kinderen leren het meest op school, zodat ze thuis vooral tijd hebben om te spelen. Bij een overhoring mogen ze thuis leren en we vragen ouders om thuis spelenderwijs te oefenen met lezen.
 

We scoren bovengemiddeld

Bij de resultaten van de CITO-eindtoets wordt het schoolgemiddelde uitgedrukt in een standaardscore. Deze score is een getal op een schaal die loopt van 501 t/m 550. Het gemiddelde van de standaardscore ligt ieder jaar landelijk rond de 535. Ongeveer 70% van de scholen behaalt een standaardscore tussen de 525 en de 545. Ongeveer 15% krijgt een score beneden de 525 en ongeveer 15% boven de 545. Onze school had het schooljaar 2022-2023 een score van 540,5 (landelijk gemiddelde was 534,9).

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs

De leerlingen die aan het eind van schooljaar 2022-2023 van school zijn gegaan, gingen naar Vincent van Gogh in Assen en Grijedanus Meppel.

 

Studierichting

Aantal leerlingen

VSO

-

Praktijkonderwijs

-

VMBO - met leerwegondersteuning

-

VMBO - basisberoepsgerichte leerweg

-

VMBO - kaderberoepsgerichte leerweg / Theoretische leerweg

1

VMBO - theoretische leerweg

-

Theoretische leerweg / HAVO

-

HAVO

1

HAVO / VWO

1

VWO

-