Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Onderwijsaanbod

Stevige basis voor de toekomst

Ons onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van het kind. We geven de kinderen een stevige basis mee voor hun toekomst. Naast het opdoen van kennis besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 

We gaan voor goede resultaten

De kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk. We gaan voor de beste leerresultaten. We stemmen de leerstof af op de ontwikkeling van het kind, zodat het zich autonoom en competent voelt. Als een kind ervaart dat de opdrachten die hij krijgt binnen zijn mogelijkheden liggen, zal het gemotiveerd zijn om verder te werken en wordt het zelfvertrouwen van het kind versterkt.
 

Altijd aandacht voor verbetering

We werken met de BAS-principe; Bouwen aan de Adaptieve School. Het geeft ons de mogelijkheid om op alle fronten aan de kwaliteitsverbetering te werken om zo aan kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Om hier samenhang in te brengen hebben we het BAS-project gevolgd. BAS wil er zorg voor dragen dat alles op elkaar is afgestemd; van de leermiddelen, manier van lesgeven tot en met de inrichting van lokalen en plein.
 

Volop aandacht voor sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn van belangrijk voor het leren van elkaar en van de leerkracht. Ontwikkeling van deze vaardigheden draagt bij aan de ontwikkeling om later als zelfstandig en verantwoordelijk persoon in de samenleving te kunnen functioneren.

 

Digitaal en gepersonaliseerd leren

Het onderwijs van nu kan niet meer zonder digitale middelen. Aanpassen van het onderwijs aan de behoeften van het individuele kind wordt hierdoor steeds beter mogelijk. Gepersonaliseerd leren geeft kinderen de mogelijkheid op eigen tempo te werken, over te slaan wat het al kan en meer te oefenen op wat nodig is. Doordat resultaten en voortgang inzichtelijk zijn, kunnen de leerkrachten inspelen op de behoeften van de kinderen door extra uitleg of juist meer uitdaging te geven.

 

Engels in alle groepen

Engels is een belangrijke taal en daarom bieden we het in alle groepen aan op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau. Voor de jongste kinderen gaat dit vooral op een speelse manier. Door vroeg met Engels te beginnen leren kinderen veel en hebben ze een brede basis bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
 

Creatieve vrijdagmiddagen

Op een deel van de vrijdagmiddag hebben de groepen 4 t/m 8 creatieve vakken, zoals handenarbeid, techniek, dramatische vorming, textiele werkvormen, computeronderwijs en koken. Ze krijgen de lessen in de ontmoetingsruimte en in de lokalen.

 

Afspraken voor een goede sfeer

Waar veel mensen bij elkaar zijn, heb je afspraken nodig om alles goed te laten verlopen. Dit vergroot de veiligheid en zorgt ervoor dat iedereen zich prettig voelt. Om dit te bereiken werken we met KiVa. 
Wat is KiVa?
KiVa is een preventief , schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op school. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke kinderen. 
Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

Wekelijks volgen we de lessen die worden aangereikt en werken hierbij aan de volgende 7 KiVa-regels:
1. We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.
2. Boos, verdrietig, blij: houd rekening met mij.
3. We horen er allemaal: ik, hij en ook jij.
4. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal. 
5. We gaan goed met elkaar om.
6. We helpen elkaar.
7. We komen voor elkaar op.