Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Leerplicht en verlof

Leerplicht – over moeten en mogen

Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te

houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
 

Meld absentie voor schooltijd

Als een kind ziek is, later komt of om anderen redenen niet naar school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden gebracht. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.
 
Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:

  • verhuizing van het gezin
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • ernstige zieke ouders, bloed- of aanverwanten
  • overlijden van bloed- of aanverwanten
  • huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
  •  ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • andere gewichtige omstandigheden
     

Vakantie buiten de schoolvakanties aanvragen


In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in de reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. Zo’n extra verlof van maximaal tien schooldagen mag de schooldirecteur één keer per schooljaar toestaan. Deze vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.