Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Leerlingenraad

 

Wat is het?

Sinds maart 2017 is er een leerlingenraad actief op de Fontein.  In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, twee uit elke klas. Deze leerlingen zijn gekozen door hun eigen klas. Door zitting te nemen in de leerlingenraad kunnen ze namens hun eigen klas zaken bespreken over de school.

 

Wat doet de leerlingenraad?

Door de leerlingenraad kan de stem van de kinderen gehoord worden. De leden van de leerlingeraad moeten weten wat de kinderen uit de klassen willen. De leden verzamelen de zaken en nemen deze mee naar de vergadering. Daar worden de punten met de andere leden van de leerlingenraad en een leerkracht (deze heeft een adviserende rol) besproken. Taken van de leerlingenraad:
  • Ideeën / verbeterpunten verzamelen vanuit  de eigen groep en deze inbrengen in de vergadering.
  • Vergaderen over de ingebrachte punten en kijken hoe deze punten eventueel uit te voeren zijn (in overleg met team, schoolcommissie of MR).
  • (Meehelpen met het) organiseren van evenementen.
  • De uitkomst van de vergadering vertellen aan de eigen groep.
  • De leerlingenraad kiest zelf een voorzitter en notulist.

Wat kunnen de vergaderpunten zijn?

  • Het gebruik en inrichting van het schoolplein.
  • Advies bij de organisatie van de schoolreis.
  • Organisatie evenement. 
  • Advies bij allerlei activiteiten.
  • Bevindingen van de lesmethodes in de klas.

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

Er wordt een vergaderschema gemaakt. De vergadering vindt onder schooltijd plaats en duurt 30-45 minuten.  De vergadering wordt gehouden in de directiekamer.  

Hoe kom je in de leerlingenraad?

Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe leerlingeraad gevormd. Leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen. Dit betekent dat ze aan de leerkracht en de rest van de groep bekent maken dat ze gekozen willen worden. Tijdens de verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 mag elke leerling twee kinderen  uit zijn / haar klas kiezen. De twee met de meeste stemmen komen in de raad.