Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Bestuur

Meer dan een eeuw

De Fontein is de enige christelijke basisschool in het dorp en een van de drie christelijke basisscholen in de gemeente Westerveld. Onze school heeft een lange geschiedenis.
Op 13 april 1903 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Dwingeloo opgericht. Per 1 januari 2000 ging deze vereniging op in de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe. Sinds 1 juni 2018 is de naam gewijzigd in stichting TrEf Christelijk onderwijs Zuidwest-Drenthe
 
In 1908 werd in Leggeloo een school gebouwd waar tot 1966 christelijk onderwijs werd gegeven. In juni 1966 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen, waar tot juni 2016 les is gegeven. Met de verhuizing naar de Twingel aan het begin van schooljaar 2016-2017 heeft De Fontein de beschikking over een modern gebouw met faciliteiten die passen bij het hedendaagse onderwijs. We delen het gebouw met OBS Burg. W.A. Storkschool en Kinderopvang Kaka. Hierdoor hebben ouders in het dorp keuze uit een mooi aanbod van onderwijs en opvang.
 

Samenwerking in de regio

De Fontein is onderdeel van stichting TrEf  Christelijk Onderwijs Zuidwest-Drenthe, samen met acht andere basisscholen in de regio. Er wordt vanuit een bestuursformatieplan, een personeelsbeleidsplan en een directiestatuut samengewerkt.
 

De scholen van onze stichting zijn:

 • De Arendsvleugel in Ruinerwold
 • De Akker in Pesse
 • De Roosjenschool in Diever
 • De Bron in Nijensleek
 • De Prins Johan Frisoschool in Koekange
 • De Wel in Nijeveen
 • De Heidevlinder in Zuidwolde
 • De Fontein in Dwingeloo

De statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting liggen op school ter inzage. 
 

Samenstelling bovenschools management

 • Dhr. H. Bremer
  is directeur-bestuurder en verantwoordelijk voor onderwijs- en personeelszaken.
 • Dhr. J. van der Does
  is bovenschools directeur en verantwoordelijk voor huisvesting, financiën en arbo-zaken.

   

Samenwerking met PCBO Meppel

TrEf Onderwijs werkt samen met PCBO Meppel. De beide bovenschoolse besturen zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. De samenwerking wordt steeds intensiever met de bedoeling te komen tot een fusie. Hierdoor ontstaat één bovensschoolse organisatie voor onderwijs en opvang in de regio Zuidwest Drenthe, inclusief Meppel.