Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Groep 4-5-6

Wie zijn wij?

Maandag en dinsdag staat juf Ike voor de klas, woensdag meester Karlo en donderdag en vrijdag meester Geert Jan. Op woensdag en donderdag is de klas gesplitst in 3/4 en 5/6. 

Wat doen we zoal?

We beginnen de dag met vertellen; de kinderen mogen hun verhaal delen met de rest van de klas. Daarna vertellen we een verhaal uit Kind op Maandag en praten hier met elkaar over. Op het bord staat altijd de dagplanning  voor de hele dag. Alle vakken met de daarbij behorende lessen staan erop. Hierdoor kunnen de kinderen altijd zien welke les / welke bladzijde aan de beurt is.

Tijdens het zelfstandig werken wordt er aan een bepaalde groep instructie gegeven, de andere klassen zijn dan zelfstandig aan het werk. Na de instructie loopt de leerkracht rondes en kunnen de kinderen vragen stellen. Door het blokje op een vraagteken te zetten laten de leerlingen aan de leerkracht weten dat ze een vraag hebben en werken ondertussen door aan een andere opdracht. Tijdens het zelfstandig werken is er voor de leerkracht ruimte om individueel met leerlingen aan het werk te gaan. Dit gebeurt aan de instructietafel.

Na de pauze is er elke ochtend 15  minuten stil lezen. De kinderen lezen dan allemaal uit hun bibliotheekboek die ze elke maandag uitzoeken in de schoolbieb.

Welke vakken?

Groep 4 krijgt les uit de methode Alles in 1. Er worden 5 thema's van elk 8 weken behandeld en zo wordt er gewerkt aan taal, spelling, woordenschat, technisch- en begrijpend lezen, Engels, verkeer, muziek, tekenen, handvaardigheid en wereld oriëntatie . Door middel van een overkoepelend thema komen al deze vakken aan bod. Verder heeft groep 4 rekenen, schrijven,  gymnastiek en KiVa. Tijdens de KiVa lessen wordt er aandacht besteed aan sociaal emotionele vorming. Onderwerpen die aan bod komen zijn: "samen maken we er een fijne klas van" en "praten vanuit de ik boodschap". Samen met groep 5 en 6  kijken we  naar het jeugdjournaal en De Dag Vandaag.  Op de site www.alles-in-1.org kunnen de kinderen op school en ook thuis bezig zijn met de methode Alles in 1, hier kunnen filmpjes gekeken worden die passen bij het thema of topo kan worden geoefend.

In groep 5 en 6 werken we ook met de methode Alles in 1. Naast de vakken die genoemd zijn bij groep 4 is er ook aandacht voor aardrijkskunde (inclusief topografie), geschiedenis , natuur en techniek.  Elk jaar bevat 5 thema's van 5 weken. In de overige weken wordt er gewerkt met Alles Apart. Dit richt zich specifiek op spelling (grammatica, (werk)woorden) en begrijpend lezen. Alles Apart bevat ook elke week een schrijfopdracht.  De kinderen kunnen via de website ook extra oefenen met verschillende spellingsopdrachten. 

Voor rekenen werken we met de methode Pluspunt. De kinderen werken met een omdraaibaar werkschrift. De ene zijde bevat de lessen, de andere zijde de zogeheten conditietraining. Hierin worden de basisvaardigheden geoefend. Elk hoofdstuk bestaat uit 4 doelen die verdeeld zijn over drie weken. 

Elk jaar houden de kinderen van groep 5 en 6 een boekbespreking en een spreekbeurt. In het kader van leesbevordering is er altijd extra aandacht voor lezen tijdens de Kinderboekenweek en doen we elk jaar mee met verschillende leesactiviteiten. Gedurende het schooljaar gaan we ook met groep 4, 5 en 6 naar voorstellingen en op excursie.

Werken op verschillende niveaus

Het onderwijs wordt steeds meer ingericht dat elk kind zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau de leerstof tot zich kan nemen. In groep 4, 5, 6  doen we dat zoveel mogelijk. Tijdens de rekenles is er een aanpassing in de lesstof gemaakt waardoor elk kind op zijn of haar niveau werkt. Voor de een is er meer oefening nodig terwijl een ander behoefte heeft aan iets extra's. Voor de kinderen die meer leerstof aankunnen wordt Levelwerk ingezet. Zij krijgen opdrachten op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, en/of informatie verwerking. Door deze moeilijkere opdrachten worden ook zijn gestimuleerd om na te denken en wordt er tegemoet gekomen aan hun 'drang' om iets nieuws te leren.

Pica typen

In groep 6 wordt er gestart met Pica Typen. Dit is een online cursus om blind te leren typen. De kinderen werken hier zoveel mogelijk op school aan. Voor de continuïteit is het goed wanneer de kinderen hier thuis ook mee bezig zijn. Inloggen kan op dezelfde manier als op school.

Eten / drinken op school

Bij het naar binnen gaan om 8.30 uur wordt het drinken van de ochtendpauze en middagpauze in het laatje bij de deur gezet. Tijdens het eten tussen de middag wordt de time timer op 15 minuten gezet.  De eerste 10 minuten wordt er in stilte gegeten. De laatste 5 minuten mag er rustig worden gepraat. Voor het eten gaan de kinderen eerst een half uur naar buiten. Na het eten wordt er gelezen (ma, di, woe, do) of samen gelezen met andere kinderen uit de school (vr).